Hem fet la instal·lació d’un bucle magnètic al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.