QUÈ SÓN ELS BUCLES O ANELLS MAGNÈTICS?

És un mitjà de suport a la comunicació que facilita l’accessibilitat auditiva, fent arribar el so directament a l’implant coclear o audiòfon de les persones usuàries, eliminant les reverberacions i el soroll ambient i amb un volum adaptat a les seves necessitats.

COMUNICACIÓ PER A TOTHOM

La majoria dels espais en què habitualment ens movem no són accessibles  per a les persones amb sordesa, això fa que cada dia moltíssimes persones es trobin amb barreres de comunicació i d’informació.

En adaptar l’entorn amb els bucles o anells magnètics, la persona usuària té la possibilitat de gaudir de l’espai en igualtat de condicions que la resta d’assistents.

Com funcionen?

El bucle magnètic transforma un senyal d’àudio en un camp magnètic que és rebut pels audiòfons dotats de posició ‘T’ (“Tele-bobina”) o pels implants coclears.

La bobina d’aquests audiòfons transforma el camp magnètic novament en so dins de l’orella de l’usuari, aïllat de reverberacions i soroll ambient.

El resultat és que les persones usuàries d’audiòfons o implants coclears reben un so més net i nítid, perfectament intel·ligible i amb un volum adaptat a les seves necessitats segons la normativa de qualitat UNE-EN-60118-4:2016.

Bucle Magnètic Esquema

BENEFICIS

· Transmissió nítida i precisa del senyal acústic
· Cost d’instal·lació molt menor que altres sistemes.
· No necessita accessoris receptors específics.
· Invisibilitat de les persones beneficiàries del sistema.
· Universalitat i compatibilitat del sistema.
· Absència d’interferències amb altres sistemes.
· Consum energètic mínim.

Logo Bucle Magnetic
Identificatiu d’espai amb
Bucle Magnètic