POLÍTICA DE PRIVACITAT


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT


IDENTITAT: ORIOL TORRES MONTOLIU

NIF: S46133323

Direcció postal: C/ Llobet i Vall-llosera, 11 08032 Barcelona

Telèfon: 655 44 51 74

Adreça electrònica: info@enbucle.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT


Les seves dades personals només s’utilitzaran per les següents finalitats:

 • Gestionar la relació amb els nostres clients, socis i usuaris.

 • Gestionar les consultes efectuades.

 • Per al tractament de les seves sol·licituds, peticions o comandes.

 • Gestionar la relació comercial mitjançant l’enviament d’informació als clients, usuaris i interessats.

Amb les teves dades no enviarem publicitat en base a decisions automatitzades com l’elaboració de perfils sense el teu consentiment.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@enbucle.com.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que no se sol·liciti per part de l’interessat la seva supressió, o durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?


Les teves dades personals no es comunicaran a cap altra empresa, ni s’utilitzaran per a cap altra finalitat, excepte la cessió legítima que puguem fer a empreses del mateix grup, llevat que:

 • La comunicació es faci en compliment d’una obligació legal;

 • La comunicació es faci en interès legítim i ponderat del responsable;

 • La cessió de dades es faci a proveïdors i col·laboradors i sigui necessària per a prestar-te els nostres serveis.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a qué no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’esborrin.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L’usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà  la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades. Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Com pots exercir els teus drets?


En ambdós casos, adjuntant una còpia del teu document d’identitat.

XARXES SOCIALS

Li comuniquem que https://enbucle.com, pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de https://enbucle.com es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que pertoqui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari/a.

https://enbucle.com tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que https://enbucle.com consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, https://enbucle.com es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.

En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, https://enbucle.com quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.